AC Servo Yaskawa Sigma 7

AC Servo Yaskawa Sigma 7 là dòng sản phẩm thiết kế vượt trội, có tốc độ hoạt động cao, có độ chính xác gần như tuyệt đối, có độ sai số tối thiểu, và nhất có độ tin cậy tối đa, dòng sản phẩm này được sử dụng rộng rãi cho các đơn vị chế tạo máy, khách hàng đầu cuối trong ngành công nghiệp

Liên hệ