Showing 1–12 of 16 results

Màn hình HMI hiện nay đã quá quen thuộc với con người, đặc biệt trong công nghiệp, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phần giao tiếp giữa người và máy. Vậy ứng dụng của HMI ra sao?? Mình sẽ trình bày cơ bản và cụ thể về HMI cho các bạn mới tìm hiểu nắm được khái niệm, từ đó áp dụng tốt vào công việc

Đồng hồ nhiệt

Happy Ninja

Đồng hồ nhiệt

Happy Ninja

-9%

BỘ LẬP TRÌNH PLC

Woo Album #1

BỘ LẬP TRÌNH PLC

Woo Album #2

Encoder HanYoung

Woo Album #3