Showing all 2 results

Bộ điều khiển PLC Omron hiện đang sử dụng rộng rãi trên thị trường với giá thành thấp nhưng chức năng vô cùng lớn. Các bộ điều khiển lập trình của hãng rất đa dạng, những loại PLC nên tạo thành từ những modul rời kết nối lại với nhau, có thể cho phép mở rộng dung lượng bộ nhớ và mở rộng các ngõ vào, ra. Vì vậy chúng được sử dụng rất linh hoạt và đa dạng trong thực tiễn. Ngoài ra, hãng plc omron còn sản xuất các bộ PLC có cấu trúc cố định, các plc omron này chỉ được cho các công việc đặc biệt nên không đòi hỏi tính linh hoạt cao.
Các plc omron đều có cấu trúc gồm: bộ nguồn, CPU, các Port I/O, các modul I/O đặc biệt . Để có được một bộ PLC hoàn chỉnh thì ta phải lắp ráp các modul này lại với nhau. Việc kết nối này thực hiện khá đơn giản và cho phép thay thế dễ dàng.