Showing 1–12 of 22 results

PLC (Programmable Logic Controller) là thiết bị điều khiển lập trình, được thiết kế chuyên dùng trong công nghiệp để điều khiển các tiến trình xử lý từ đơn giản đến phức tạp, tuỳ thuộc vào người điều khiển mà nó có thể thực hiện một loạt các chương trình hoặc sự kiện, sự kiện này được kích hoạt bởi các tác nhân kích thích (hay còn gọi là đầu vào) tác động vào PLC hoặc qua các bộ định thời (Timer) hay các sự kiện được đếm qua bộ đếm. Khi một sự kiện được kích hoạt nó sẽ bật ON, OFF hoặc phát một chuỗi xung ra các thiết bị bên ngoài được gắn vào đầu ra của PLC. Như vậy nếu ta thay đổi các chương trình được cài đặt trong PLC là ta có thể thực hiện các chức năng khác nhau, trong các môi trường điều khiển khác nhau.

BỘ LẬP TRÌNH PLC

DVP12SA211T

BỘ LẬP TRÌNH PLC

DVP28SA211T

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP-12SA2

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP-12SE

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP-14SS2

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP12SA211R

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP12SA211T

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP14SS211T

-5%

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP16ES200T

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP24ES200T

BỘ LẬP TRÌNH PLC

PLC Delta DVP28SS211R