Showing 1–12 of 19 results

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác có thể điều chỉnh được, nói cách khác biến tần là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ và thông qua đó có thể điều khiển được tốc độ động cơ một cách vô cấp, không cần dùng đến hộp số cơ khí. Biến tần thường dùng các linh kiện bán dẫn để đóng ngắt tuần tự của các cuộn dây của động cơ để làm sinh ra từ trường xoay làm quay rotor.