CHÚNG TÔI

Quá trình hình thành

Công ty Tự Động HK được thành lập bởi nhóm kỹ sư tự động hóa có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi kết nối con người với kiến thức, kinh nghiệm kết hợp với công nghệ tự động để thoã mãn mọi nhu cầu của khách hàng.